Zen Shiatsu Praktijk

SHIATSU therapie | STOELMASSAGE

Els Kost
shiatsu-therapeut

Signalen, hoe klein ook, die door ons lichaam worden afgegeven gaan we niet zelden uit de weg omdat we druk zijn.

Echter uit deze structureel genegeerde signalen kunnen uiteindelijk klachten ontstaan op fysiek, mentaal en emotioneel niveau.

Shiatsu is een behandelmethode die ervoor kan zorgen deze klachten aan te pakken. Ze op dragelijk niveau kan doen terugbrengen of zelfs kan laten verdwijnen.

Met of zonder klachten, dus ook preventief, is shiatsu voor iedereen aan te raden.

 • Shiatsu bevordert het bewustzijn op lichamelijk en geestelijk niveau waardoor we beter kunnen incasseren wat er op ons afkomt in de dagelijkse hectiek van het leven.
 • Ontstane ingesleten patronen, door wat voor oorzaak ook, zullen helder worden.
 • Shiatsu werkt ontspannend bij stress gerelateerde klachten.

Ook bij het aanpassen aan veranderende leef­omstandigheden, zoals burn-out klachten, te weinig zelfvertrouwen, het herstel van traumatische ervaringen of omgaan met chronische ziekte kan shiatsu helpen. Daarmee kan shiatsu een uitstekende aanvulling zijn op verbale reguliere behandelingen zoals counseling en psychotherapie.

Shiatsu is een effectieve therapievorm voor onder andere:

 • Herstel van contact met het eigen lichaam (lichaamsbewustzijn) en de verstoorde balans bevorderen tussen lichaam en geest.
 • Preventieve lichamelijke en geestelijke zorg.

De werking van shiatsu

Enkele fysieke klachten, die door shiatsu kunnen verbeteren:

 • Slapeloosheid
 • Spier- en gewrichtsklachten aan nek, rug, schouders en ledematen
 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Huidirritaties
 • Ademhalingsproblemen
 • Spijsverteringsproblemen
 • Problemen rondom menstruatie, zwangerschap en overgang.

Uiteraard zijn er aanvullingen op deze lijst. Schroom niet contact met me op te nemen. We kunnen altijd samen bespreken of binnen jouw specifieke situatie shiatsu iets voor je zou kunnen betekenen.
Een kanttekening: shiatsu moet altijd gezien worden als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg en is als zodanig niet bedoeld als vervanging van een bezoek aan de huisarts, fysiotherapeut of specialist.

WAT IS SHIATSU ?

Shiatsu is een Japanse vorm van lichaamstherapie. Het heeft de intentie de Ki (levensenergie) te laten stromen en daarmee blokkades op zowel fysiek, mentaal en emotioneel niveau op te heffen.
Shizuto Masunaga (1925-1981) heeft als grondlegger in de jaren zestig van de twintigste eeuw Zen Shiatsu ontwikkeld. Dit staat voor een samenvoeging van traditionele Japanse en Chinese geneeswijzen die hij koppelde aan de Westerse geneeskunde, zoals anatomie, fysiologie en psychologie.

Shiatsu richt zich op het herkennen en verminderen van spanning, beïnvloeding van de ademhaling en verbetering van de bloedcirculatie en lichaamshouding. Shiatsu beoogt genezing, leidt terug naar jezelf en naar je eigen herstellende kracht.
Als gevolg hiervan verbetert de werking van de lichaamsfuncties als het lymfestelsel, de hormoonhuishouding en het zenuwstelsel.

Shiatsu heeft een sterk preventieve werking en geeft het lichaam zijn natuurlijke weerstand, veerkracht en uiteindelijk het herstellingsvermogen terug.

De shiatsutherapeut gebruikt tijdens de behandeling het eigen lichaamsgewicht om de Ki een stimulans te geven. Dit gebeurd door middel van strekkingen, rotaties, inleuningen met handen, duimen, vingers, ellebogen en knieën. Een shiatsubehandeling wordt op een op de grond gelegen matras (futon) gegeven en duurt ongeveer een uur. Voor de stoelmassages wordt gebruik gemaakt van een specifieke massagestoel. Deze behandelingen kunnen variëren in tijdsduur, maar gemiddeld genomen staat er 20 minuten tot een half uur voor.

Het is goed om voor een behandeling matig te eten, geen alcohol te gebruiken en makkelijk zittende, bij voorkeur katoenen, kleding te dragen. Behandelingen worden altijd individueel aangepast en zullen voor elke cliënt en dus ook iedere sessie verschillend zijn.

Bij de eerste volledige behandeling wordt een uitgebreid intakegesprek gevoerd en wordt in overleg de hulpvraag en het doel van de behandeling vastgesteld, waardoor deze eerste sessie ongeveer 1,5 uur duurt. Omdat shiatsu een diepe ontspanning geeft, is het aan te raden na de behandeling wat tijd vrij te houden om de werking van shiatsu te laten doorwerken. De frequentie van de behandelingen hangt af van de aard van de klachten en zal uiteraard in onderling overleg worden afgesproken.

de behANdeling

OVER ELS KOST

Ik ben een denker en een voeler. Ik heb het altijd een natuurlijke vanzelfsprekendheid gevonden me in te leven in de gevoelswereld van mensen in mijn directe omgeving.

Na de middelbare school had ik de intentie de verpleging in te gaan, maar door speling van het lot werd het een hostess-opleiding. Ik werkte in hotelrecepties en als telefoniste. Uiteindelijk kwam ik terecht in het bedrijfsleven, waar ik werkzaam ben geweest in diverse functies, veelal administratief. Maar het geven van service en het aanvoelen van mensen waarmee ik werkte nam steeds weer de overhand in mijn behoefte daar meer in te gaan voorzien. De start van deze bewustwording heeft shiatsu op mijn pad gebracht.

In 2011 ben ik afgestudeerd aan de op HBO niveau 4-jarige Zen Shiatsu Opleiding te Amsterdam. In datzelfde jaar vertrok ik voor 7 jaar naar Suriname waar ik heb gewoond en heb gewerkt. Ik leidde blinden en slechtzienden op tot shiatsu masseur. Sinds 2018 ben ik terug in Nederland en ben ik mijn kennis verder gaan uitbreiden.

Bewustwording is naar mijn idee een eeuwig durend proces. Binnen mijn praktijk hoop ik altijd in samenspraak met mijn cliënten te zoeken naar een manier van acceptatie voor hun specifieke klacht en zo nodig lichaamsbewustzijn te vinden om tot iets beters te komen.

Shiatsu betekent voor mij mensen begeleiden en ondersteunen. Samen een weg vinden om de balans te verbeteren in leven en in gezondheid en ontspanning te ervaren. Dat is mijn uitdaging.

TARIEVEN 2023

PRAKTIJK

Volledige lichaamsbehandeling 60 minuten:
€ 70,–

Volledige lichaamsbehandeling 90 minuten:
€ 85,–

Nek-, Schouder-, Rugbehandeling 30 minuten:
€ 40,–  (op de mat)

Nek-, Schouder-, Rugbehandeling 30 minuten:
€ 35,–  (stoelmassage)

BEHANDELING OP LOKATIE

Stoelmassage particulieren / bedrijven:
op aanvraag

Beurzen:
op aanvraag

Evenementen die uitgebreid gevierd gaan worden zoals: trouwerij, bedrijfsfeest of verjaardag: 
Op aanvraag

VERGOEDING
De meeste zorgverzekeraars vergoeden uw Shiatsu behandeling.
Check uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bvb. uw huisarts.Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

 1. Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 2. Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan onderstaande gegevens.
Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.
Uw naam, adres en woonplaats.

 1. Uw geboortedatum.
 2. De datum van de behandeling.
 3. Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bvb. ‘Shiatsu behandeling/24102’.
 4. De kosten van het consult..